ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ordinær generalforsamling i A/H Østervang

Mandag d. 25/11 2024 k1.19

Der serveres smørebrød kl. 18 tilmelding nødvendig

Generalforsamlingen afholdes på Kongeengen i NIF s lokaler

Kun medlemmer af haveforeningen med ægtefælle eller samlever har adgang
til generalforsamlingen.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Præsentation og oplæg af Henning fra forbundet (Kredsen)
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Årsregnskab 1. oktober 2021 – 30. september 2022
 7. Indkomne forslag (forslag sættes op på infotavlen 8 dage før generalforsamlingen)

Bestyrelsens forslag: Opsætning af vandmålere ved alle haver

 1. Godkendelse af budget
 2. Valg af formand/kasserer
 • Formand på valg
 • Kasserer Ikke på valg. Valgt frem til 2023
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer:
 • Birthe Bendixen på valg, ønsker ikke genvalg
 • Brian Klinke på valg, ønsker ikke genvalg
 • Kristian Kirk på valg Suppleanter:
 • Nicki Jacobsen på valg
 • Vera Klinke ikke på valg, valgt frem til 2023
 1. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter Bilagskontrollant:
 • Vera Klinke på valg
 • Jytte Jeppesen valgt frem til 2023

Suppleanter:

 • Diddan Larsen på valg
 • Gitte Høholt Larsen valgt frem til 2023
 1. Valg af vurderings udvalg
 2. Forslag til ændring af vedtægter
 • Fastsættelse af rykkergebyr
 • Ved brand skal hus genopføres jfr. regler omkring byggeri, når forsikringssum udbetales.
 • Fastsættelse af bod ved udeblivelse af arbejdsdag
 1. Eventuelt

Der henvises til haveforeningens vedtægter § 10 om afholdelse af generalforsamlinger.

Årsregnskab med bilag er vedlagt. Budget vil blive eftersendt eller udleveret ved generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen uddeles der diplomer til de haver der er præmieret i 2022.

Tilmelding er nødvendig, da der ved generalforsamlingen vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. person. Drikkelse er for egen regning.

 1. Senest fredag d. 18/11 2022 til koloniformand@_g_mail.com, med navne på deltagere, samt have nummer.

Referat af generalforsamlingen samt beretning vil blive opsat på tavlen efterfølgende.

Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
Formand
Brian Gjesing

kontakt

Formand Tom Kristensen:
Mail: koloniformand@nyka.dk
Telefon: +45 23 30 87 66

Om

Østervangshaven er en haveforening beliggende i udkanten af Nykøbing Sj. by, bestående af 118 haver og et fællesareal på 900 m2, hvor der hvert år holdes fælles arrangementer. Derudover har vi en stor legeplads med tilhørende græsareal, hvor børn kan boltre sig. Haveforeningen blev grundlagt i 1942, og havde 80års jubilæum 2022.

Menuer